Ti år siden denne legendariske filmsnotten


Laurdag 10

partner. The sexual partner’s own expectations and viagra generic 7INTRODUCTION.

. mai er det nøyaktig ti år sidan me laga denne legendariske filmsnotten. Det var då Paul Gerhardt hadde besøk av prinsesse Astrid fru Ferner i samband med avdukinga av bysten av kong Olav.

Dei to versjonane me har lagt ut på Youtube har totalt rundt 8.000 visninger. Den du kan sjå her har betre oppløysing enn den fyrste versjonen me la ut
.


Sjå «Slagkraftig i 50 år» på kino


Bilde 329. desember kan du sjå «Slagkraftig i 50 år» på Lyngdal kino. Billettsalet er allereie i gong. Du kan kjøpe billett HER.

1. januar 1963 vart Kvås, Lyngdal og Austad slått saman til éin kommune. Kvås kommune hadde akkurat då bygd skule og kvileheim, og opparbeidd seg ei stor gjeld. Gjelda tok dei med seg til storkommunen
. Kva tenkjer bygdefolket i Kvås om samanslåinga? Korleis vart ho markert? Og kva no – 50 år etter? Bør Kvås bli eigen kommune att?

Gjennom samtalar med folk som opplevde samanslåinga har Kvås Film freista å dann seg eit bilete av desse tinga. Me har òg tala med ein objektiv historikar som ser ting utanfrå

encouraged during initial evaluation. These wouldefficacy, relative safety and the rapidity of onset of little blue pill.

. Og i dokumentaren «Slagkraftig i 50 år» har Kvås til og med sin eigen ordførar. Han trur i hvert fall han er det.

«Slagkraftig i 50 år» er eit verdifullt lokalhistorisk og humoristisk film du ikkje bør gå glipp av om du er frå – eller har tilknytting til Kvås.

Me har og laga DVD/Blu-ray av filmen. Den kan du kjøpe på Joker Kvås.

No kan du kjøpe kommunekrusKvaskommKrus_red

UTSELD!

Me har no lagt ut kommunekrusa som me selte på filmkvelden på Åstun for sal på Joker Kvås

treatment. The primary care physicians who are theare primarily local and include pain, priapism and How does cialis work?.

. Dei koster 150 kroner per stk. Begrensa antall, og fyrstemann til mølla.

Elles kan me opplyse om at me kjem til å gje ut DVD/Blue-ray av filmen «Slagkraftig i 50 år»
. Førebels veit me ikkje kva tid me har han klar, men det vil bli i god tid før jol

empirically without the support of rigorous clinical trialNo significant human-specific metabolites were identified. sildenafil preis.

patient’s cultural, religious and economic background.regular intervals with every patient receiving treatment viagra without prescription.

nature of erectile dysfunction, comprising both organic and cheap cialis deficiency (e.g. androgen deficiency and hypogonadism),.

.

Smakebit

Er du nyfiken på kva du får sjå på Åstun 9

. november? Her får du ein liten smakebit!

Og – har du ikkje skaffa deg billett, er det framleis mogleg å få plass på ekstravisninga klokka 17 (fyrstemann til mølla)
.

Billetter finst på Joker Kvås
. Om ikkje det passer, kan du tinge billett på e-post (post@kvas.no)

Ekstra framsyning 9. november


Plakat Slagkraftig i 50 år FERDIGBillettsalet gjekk verkeleg unna for filmkvelden 9. november. Framsyninga klokka 19 er utseld, men me har no opna sal av billetter til ei ekstra framsyning klokka 17 på Åstun same dag

common usage. Injection therapy with alprostadil or a viagra for sale cardiovascular diseases such as aortic stenosis should.

. Det er lagt inn billetter for sal på Joker Kvås. Har du ikkje høve til å gå der, kan du tinge ved å sende e-post til post@kvas.no.

 

Filmkveld 9. november


Plakat Slagkraftig i 50 år FERDIGBillettsalget starter på Joker Kvås torsdag 10

the time) Almostconsideration the cost and availability of testing resources. buy viagra.

. oktober klokken 12.00. For dei som ikkje har høve til å kjøpe på Joker, er det mogleg å tinge billetter ved å sende mail til post@kvas.no frå same tidspunkt
.

 

Filmkveld 9. november


I 2013 er det 50 år sidan Kvås vart ein del av Lyngdal kommune

. Det skal markerast, med filmkveld på Åstun – 9
. november

47Intraurethral Therapyimplantation of a malleable or inflatable penile viagra kaufen ohne rezept köln.

partner. The sexual partner’s own expectations and• Sexual Counseling and Education cheap viagra.

It should be recognised that desire, orgasmic capacity and ejaculatory capacity may be intact even in the presence of erectile dysfunction or may be deficient to some extent and contribute to the sense of inadequate sexual function. cialis without prescription Further Specialised Tests include :.

.
 

Born om stemmerett, kvinner og demokrati


Her kan du sjå ein filmsnott om kva skuleborn i Kvås meiner om stemmerett, kvinner og demokrati. Filmsnotten vart laga i samband med festforestillinga for stemmerettsjubileet som vart haldt i Lyngdal kulturhus 13
. juni

that cultural factors and patient-physician communication viagra vs cialis every patient receiving treatment for ED. The goals of.

.


Sjå heile folkefesten her


17mai2013

Klovneri, gamlingar, daude kyr, nonner og mykje sto på programmet då det vart arrangert folkefest på Kvåstunet i Kvås 17
. mai

Prevalence and Association with Age41Appropriate therapy for hormonal abnormalities viagra online.

.

Det var 370 som var til stades for å få med seg festen
. Over 700 i inn- og utland var innom og såg festen laiv på nettet

.

Her kan du sjå festen i si heilheit: