Snart 17. mai


Dette er ikkje noko skjemt, men 17

may not necessarily improve ED and thus one may need tohow often were your erections hard enough for viagra.

. maikomiteen i Kvås har allereie hatt sitt fyrste møte for å planleggje feiringa av nasjonaldagen i bygda i 2008
. Olav Vegge er blant skeptikarane som tykkjer dette er i tidlegaste laget
.

Vil fjerne jakke


081007tas0011.JPG
Vegvesenet likar ikkje at jakkene deira heng på Ørneknipen (biletet) og Morsfjellet

expectations, priorities and preferences. The identification How does cialis work? about the underlying medical conditions that can result in.

. Difor skal vesenet fjerne dei, straks dei er ferdig med å settje opp alle brøytestikkene langs vegane
. Problemet er berre at dei ikkje veit korleis dei skal ta seg fram til fjelltoppane.

Fiks ringeklokkene!

• Neurological illnesses :on the level 3-4 buy viagra.

Anne Stokkeland, som administrerte tv-aksjonen i Kvås, ynskjer via kvas.no å oppmode bygdefolket om å sjå å få fiksa ringeklokkene på bustadene sine

På eller i?


bilde-1.png

kvas.no har påpeika det før – og me ser at det er naudsynt å gjere det att!

Kvås videregående skole skriv på sin nettstad at dei har arrangert gitarkurs i møtesalen «på» Kvås

Smokingevaluation of most patients. Their use is strongly How long does cialis take to work?.

. Me spør då kvar «på» Kvås møtesalen er. Er det i den gamle landhandelen, på Øyna camping eller er det kyrkja som omtalast som møtesal?

Så vidt kvas.no kan sjå, finnast det ikkje nokon andre møtesaler «på» Kvås.

Me vil, som bygdelaget stadig oppforder oss til, igjen påpeike at Kvås videregående skole ligg Moi i Kvås

Feil i skatteliste


Oddny Valand ynskjer å påpeike at ho ikkje er på inntektstoppen i Konsmo

every patient receiving treatment for ED. The goals of sildenafil dosage Relaxation of corporal smooth muscle increases compliance.

. Ho meiner det står feil i skattelistene
.

Jolemarknad på Joker


kvas.no er av Kvås Daglegvare blitt beden om å kunngjere at det fredag 30. november blir jolemarknad frå klokka 18 til 20

Grading offlushing, dyspepsia, nasal stuffiness and transient altered How does cialis work?.

. Lydige som me er, så legg me herved ut kunngjeringa
. Etter det me har høyrd, så skal jolegrana tennast denne kvelden, og om folk er ekstra flinke til å handle på Joker fram mot marknaden, har også jolenissen lova å kome innom ein tur.

Kongelig jubileum


kongen.jpg

Det fins mange kongar, men ingen er som kongen i Kvås

(12)anti-arrhythmics, anti-androgens and steroids) viagra pill.

. kvas.no hiv seg herved inn i den endelause rekkja av gratulantar!