Sokol og Kvås

Du står nå ved det som trolig er en av Norges, kanskje verdens største samlinger av Sokol-ski!

På 1980-tallet, i forbindelse med at Kvås fikk nye hoppbakker – Slåttebakkene, var det mange – unge og gamle i bygda som anskaffet seg hoppski. Via idrettslaget gikk man til innkjøp av det ukjente, men billige skimerket Sokol Artis. 

Sokol-skiene, som er kjent for å være blytunge og stødige, ble produsert i daværende Tsjekkoslovakia. Hvor mange par som havnet i Kvås på denne tiden er uvisst, men det skal ha vært mange. Uten at det kan dokumenteres, kan vi likevel, basert på erfaringer, slå fast at det finnes få, om ingen så store samlinger av Sokol-ski på ett sted i Norge som i Kvås. 

På et forum for norsk hopphistorie på sosiale medier omtales alle skiene i Kvås som en «fantastisk samling».

Her, langs Kvåsrunden er noen av skiene samlet, som en aldri så liten kunstinstallasjon, satt opp i anledning Kvås idrettslags 75-årsjubileum i 1947. 

Slåttebakkene, som består av en 12-metersbakke, en 26-metersbakke og en 53-metersbakke ble åpnet i 1983. Det ble arrangert krets- og klubbrenn der i flere år, fram til og med 1987-sesongen. Deretter fulgte flere snøfattige vintre, før det igjen ble arrangert kretsrenn i 1994 og i 1996. Det ble også arrangert renn i de minste bakkene (K3, K12 og K26 i 2006, 2010, 2011 og 2012). Etter det er bakkene kun blitt sporadisk brukt i forbindelse med trening.

Legg gjerne ut bilde på sosiale medier, og tagg med #Kvås #Sokol

Bildet, som er hentet fra en reportasje i Farsunds Avis i mars 1988 viser en gjeng unge Kvås-hoppere som fortviler over snømangel. Som du ser er Sokol-skiene godt representert.
Frank Robert Gysland i lufta med Sokol-ski i 26-metersbakken i 2009.
En stilfull Odd Hjemlestad i 12-metersbakken under et av de siste kretsrennene i hopp som er blitt arrangert i Slåttebakkene, i 2010.