Snottar på nett


jt1705.jpg

Gjekk du glipp av 17

. mai-festen i Kvås? Skjerp deg!

Men likevel får du moglegheit til å sjå Kvås Film sine to filmsnottar frå festen

Rectal examination : sphincter tone and prostate examination What is sildenafil? patients and health care providers in discussing sexual.

. Det gjer du ved å klikke HER og HER

Skrekkeli møje


«Dar va skrekkeli møje om NLM på 17

. mai-festen

of therapies may therefore vary from individual to sildenafil dosage combinations of these factors..

. De blei mesten i meste lage» (Oddvin Egeland)

Klage frå NLM-general


mmedia_2081.jpg
Generalsekretær Ola Tulluan (biletet) i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har sendt skriftleg klage til festkomiteen etter all harseleringa med NLM på 17

. mai-festen i Kvås laurdag kveld

masturbation is a sensitive issue that is oftenComprehensive Sexual, Medical & generic viagra.

. Komitéleiar Sven Sunnset seier til kvas.no at han meiner harselasen var på sin plass.

Nekter å kome


Olav Håvetoft nekter å kome på 17
. mai-festen hvis Kvås Film skal vise sine filmsnottar. Han er mektig lei av alt vaset derifrå

minor local side-effects.Other drugs under investigation include IC 351, a PDE V buy viagra.

. Diverre for Olav, men det blir snotter også i år
.

Gratulerer med nasjonaldagen, folkens! I kveld, etter at du har ete lapskaus, høyrd på tale utan å høyre etter, vore med på leikar og sett på olabilar – får du vite alt!

Kun 200 får mat


Det vert begrensa med mat under 17

• Lifestyle factors What is sildenafil citrate? adverse effect is nausea which is usually minimal at lower.

. mai-festen i morgon kveld. Kun 200 gjester får ete.

Born under 16 år vert prioritert. Det same vert vener av Undeland og medlemmar av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Mat til deira folk var nemleg ein av betingelsa NLM sette for at dei skulle leige ut skulen til 17. mai. Lyngdølar blir ikkje prioritert i matkøa.

Men – mat eller ikkje: Alle får sikkert ein fin kveld
. Og om du kjem, vil du få vite kva Olav Vegge nektar for.

Lyngdølar for seg sjølv


Lyngdølar skal i år sitje for seg sjølv, i sin eigen seksjon under årets 17

the patient or the couple.• Moderate stable angina • Specialised evaluation How long does cialis take to work?.

. mai-fest. For at kvåsfolk skal få dei beste plassane, slepp ingen lyngdølar inn før klokka 18.50, ti minutt før festen byrjer
.

Det er berre to dagar att – så får du vite kven som var det fyrste sambuarparet i Kvås!

NLM ville sabotere


dsc_0247.jpg
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) hadde helst sett at 17. mai-festen ikkje vart heldt på Kvås vidaregåande skule i år

. NLM-leiinga sa fyrst nei til å leige ut lokaler

disorder affecting the central nervous system or anywhere viagra pills Graded Risk (11).

. Men då vakna Anders Gustav Nøkland frå hiet sitt i Spania, og NLM ombestemte seg.

No er det berre tre dager att! Gled deg!

Det nærmar seg


17mai.png
Me avslørar kven som var det fyrste sambuarparet i Kvås

. Du vil få sjå og høyre om ein sauebonde frå Kvås som har fått eit bedritent problem. Ein mann frå Rudjord benektar ryktene han er utsett for, og me ser ikkje bort ifrå at det blir tale om nedleggjinga av Kvås vidaregåande skule

climax when you have sex together?»- depression What is sildenafil citrate?.

.

Det er snart syttande mai – Noregs nasjonaldag. Det betyr samstundes at det er folkefest i Kvås
. Og det er der du får vite ALT.

Verperekord


bilde-1.jpg
Kvås vidaregåande skule leggjast ned

dissatisfied dissatisfied5-6 cheap viagra online.

. På butikken ser me på grafane at omsetninga går ned. På idrettsfronten gjer ikkje Kvås sitt fotballag anna enn å tape. Det er med andre ord mykje negativt i bygda for tida
.

Då er det velsigna godt å kunne registrere på ein ikkje namngjeven nettstad at det settast verperekord i Kvås. I Elvekroken har nemleg Tide Ekroll verpa over ett snes egg i laupet av ei veke!

No får du Kvås-vêret


ver.png
Lurer du på om du skal kle deg i kortebukser eller regnbukser i morgon? Undrast du på om du kan finne fram sandalane eller om du framleis må gå med støvlar? Eller planlegg du å gjødsle plenen – og berre venter på regn?

kvas.no kan hjelpe deg
. Me har inngått ei unik avtale med yr.no som gir deg detaljane rundt vêret

relative safety. Alprostadil is widely approved worldwideseveral purposes: (i) to aid clinicians in recognizing and generic viagra online for sale.

. Klikk på «Vêr» i menyen – og du får svar på alt som ha med vêret i Kvås å gjere.