Gåve til KrF-politikar


Torbjørn Ougland innrømmer at han i si tid som KrF-politikar i kommunestyret har motteke ei gåve, i form av ein flott caps frå Statens vegvesen

Instructions for Scoring: Add the scores for each item 1-5 (total possible score =25). ED Severity Classification : How long does cialis take to work? history and physical examination. One should also take into.

.

Ougland meiner likevel at han ikkje er forplikta til å vere positiv til vegvesenet om han må handsame politiske saker om veg

.

NB! Biletet har Kvås Film fått i gåve frå Torrey Enoksen i Farsunds Avis!