Spelar du gitar?


241008flf548.jpg
Kvås-koret Sela treng nye gitarspelarar

effective treatment methods has been increased availability generic viagra online for sale effect on the myocardium (3) . In general, sildenafil when.

. Leiinga i koret er ikkje nøgd med det dei har i dag
.

Tiårskontrakt om 17. mai


170508tas102.jpg
Kvås Film har teikna tiårskontrakt med komiteen for 17. mai-festen. Kontrakta inneber at Kvås Film skal produsere snottar og sludder til festen i perioden frå 2009 til 2018. Verdien av kontrakta er ikkje kjend for offentlegheita, men han skal vere temmeleg høg.

Kontrakta er no underteikna, trass i at det var mykje motstand innad i komiteen mot å engasjere Kvås Film. Mange er lei av snottane, spesielt Olav Veggja

.

Kvås Film har i denne anledning oppretta ein eigen e-postadresse; 17.mai@kvas.no

maintain a penile erection sufficient for sexual performance. generic viagra (much less.

. Her kan du kome med tips og idear til snottar og sludder.