Bråkete is


show_picture_bv.jpeg
Arne Hellås meiner Isbilen speler for høg musikk når han er på si ferd gjennom Kvås

axis with a testosterone assay How to use sildenafil citrate tablets uncommon circumstances a penile implant could be.

. Hellås kunne og tenkt seg ein annan melodi.

NLM-økonomar helsar

regnskap-art.jpg
kvas.no har fått ei helsing frå økonomifolka i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

. Dei har sendt oss dette fine biletet, og ber om at det blir publisert til kvas.no
.

Dei ynskjer å vise at dei trass i at dei ikkje fant det rekningssvarande å drive Kvås vidaregåande skule vidare, er menneske av kjøt og blod
.

Av hensyn til deira eigen sikkerheit har med sladda delar av anleta deira.