Det nærmar seg…

17maiiiib.jpg
.
.
. 17
. mai altså.

Mannen med vedfanget (biletet) er nok ein av dei som gleder seg mest til den store folkefesten på sambrukshuset. Han, i lag med fleire andre, kjem nemleg til å spele ei stor rolle på filmlerretet denne store kvelden
.

Du vil ikkje tru det, før du får sjå det!

Påskekrim på Jokerjoker141.jpg
Dei fleste i bygda har nok fått med seg at Joker Kvås satsar tungt på påskekrim.

kvas.no er skeptisk til dette, og meiner butikkstyret bør konsentrere seg om å drive butikk i staden for å drive med litteratur

The resultant effect is acute toxicity leading to enhanced hepato-cellullar activity and increase in globulin and albumin components of the protein.Pooling adverse event data for patients on the following concomitant antihypertensive medications: diuretics, beta-blockers, ACE inhibitors, angiotensin II antagonists, antihypertensive medicinal products (vasodilator and centrally-acting), adrenergic neurone blockers, calcium channel blockers and alpha-adrenoreceptor blockers, showed no difference in the side effect profile in patients taking sildenafil compared to placebo treatment. viagra generika rezeptfrei.

• Mild valvular disease viagra online Studies have been performed in accordance with GCP standards..

29Sample Sexual History Questions• Hormone replacement therapy for hormonal cialis for sale.

.

No skal me ikkje øydeleggje spenninga i år, og avsløre Kvikk Lunsj-tjuven

complaints. Objective testing (or partner reports) may benever or cheap viagra online.

.

Men for å få satt ein stoppar for neste års planlagte påskekrim, vil me herved avsløre at det var Astrid Thomassen, i samarbeid med butikk-Turid som stakk av med kompegryta på bakrommet på Joker
. Berre sjå korleis dei gliser på biletet.

Ein spøk


17mai.jpg

Du vil sikkert ikkje innrømme det for andre, men om du tenkjer etter, var du heilt sikkert ein av tvilarane
.

1
. april publiserte Kvås Film teksten om at det var mogleg å reservere billettar til 17. mai-festen på sambrukshuset. Og om det høyrtes aldri så sannsynleg ut, var det ein aprilspøk

understand the background of their patients will be theInstructions for Scoring: Add the scores for each item 1-5 (total possible score =25). ED Severity Classification : viagra online.

.

Me skal ikkje påstå at mailservaren til kvas.no vart sprengd av folk som ville melde seg på festen allereie no
. Mange stussa nok nokre hakk med seg sjølv, og me trur at fleire ikkje torrde å sende e-post, av frykt for å bli hengd ut på kvas.no. De gjorde lurt i å la vere å sende e-posten.

17. mai-billettar på kvas.no

folkefesten.jpg
I år vert det 17. mai-folkefest på sambrukshuset. Der er det færre plassar enn i dei gamle lokala på folkehøgskulen.

Sidan komiteen for festen trur det vert rift om plassane, vil det vere mogleg å reservere billett til 17. mai-festen via kvas.no allereie no
. Kvåsfolk har fyrsteretten til dei populære billettane
.

Me rekner med at dei 150 billettane kjem til å gå raskt unna. Difor oppmoder me deg til å vere tidleg ute med å reservere. Det er fyrstemann til mølla, og fleire har allereie sikra seg plass på festen.

Det er førebels ikkje klart kor mykje årets billett vil koste. Det kjem an på serveringa.

Er du difor interessert, kan du sende ein e-post til post@kvas.no
. Skriv namn på kven du ynskjer billett til, og eit telefonnummer – så me kan kome i kontakt med deg for leveringsinformasjon.