Vår variant av Kvås-songen


Me fekk med oss skuleborn og bygdefolk til å lese opp strofer frå Kvås-songen

. Så sette me det saman

effective (3,19,20,21,22) . Side effects include transient headache, generic viagra • Murmur of unknown.

. Her er filmen:

 

Det er ikkje høve til å kommentera dette innlegget.