Om Kvås Film


Kvås Film var grunnlagd i 1996, og har sidan då produsert eit utal av filmsnottar til beste for bygda Kvås.

Filmselskapet har opp gjennom åra hatt ein rekke personer som bidragsytarar, blant dei Ingrid Espelid Hovig, Jan Birger Galdal, Finn Gysland, Vidar Theisen, Randi Urdal, Knut Arild Hareide, John G. Bernander, prinsesse Astrid fru Ferner og Adriane Kjørvik – for å nemne nokre.

Kvås Film håper framleis å kunne produsere filmsnottar som du vil humre av. Klarer me det har me nådd okkar mål.

Kvås Film sitt kontonummer: 2801.12.21337
Organisasjonsnummer: 994307363

Send epost til Kvås Film

Kvås Film nedlastbare originalfiler:

KvåsFilm bakgrunnsmønster.ai

Legg att eit svar