Om Kvås


Kvås er ein tidlegare sjølvstendig kommune i Vest-Agder. I 1909 vart Kvås skilt ut frå Lyngdal som eigen kommune
Frå 1837 hadde Kvås vore ein del av Lyngdal formannskapsdistrikt

I 1963 gjekk Kvås kommune saman med Lyngdal kommune att.

I Kvås renn elva Lygna, som er ei god lakseelv. I bygda finnast butikk, barneskule, kyrkje, bedehus, ungdomshus, skytebane, gamleheim uten gamle og sagbruket Birkeland Bruk
Snart kjem det kan hende eit asylmottak som vil auke innbyggjartalet frå rundt 400 til 550.

Kvåsdalen frå Morsfjellet