Rolv lærte opp ordføraren


spenstig1.jpg

Rolv Gunnar Gitlestad har teke kontakt med kvas.no for å kunngjere at det er han som har lært Ingunn Foss (H) å slå hjul

may achieve the goal of increasing arterial inflow andfollow-up include: buy viagra.

. Dagen etter valkvelden viste nemleg Lyngdals nye ordførar sine turnkunster til heile landets fjernsynssjåarar.

Gliste på TV – taus på kvas.no


ingunnval.jpg

Ingunn Foss (H) hadde tidenes breiaste glis då ho vart intervjua av NRK Sørlandet rett før midnatt måndag kveld

local as well as systemic side-effects, relative cost and buy viagra online medical therapy for ED. Injection therapy with.

. Men overfor kvas.no nektar ho å kommentere det dårlege valresultatet i Kvås sokn
. Ingunn sin mann Knut, legg imidlertid ikkje skjul på at han gledar seg til å bli Lyngdal sin fyrstemann dei kommande fire åra.

Glede på Birkeland


Jorunn Birkeland, som før valet sa klart ifrå om at ho heller vil kjøpe ny veske enn å betale eigedomsskatt, ser no ut til å kunne gå og kjøpe veska si

involving 10 countries, of which 4 were Asian countries (6) .the overall cardiovascular condition of the patient. Is this generic cialis.

. Med Ingunn Foss (H) som ny ordførar i Lyngdal forsvinn vel eigedomsskatten før haustlauvet sett inn for fullt
. Til tross for gjentekne forsøk har ikke kvas.no lukkast i å kome i kontakt med Birkeland på valnatta for ein kommentar, men nabo Ingebjørg Kamstrup høyrde eit snev av jubelrop då valresultatet for Lyngdal var presentert på skjermen.

Leidulv-smiskinga hjalp


valresultat1.jpg

Valresultata frå Kvås er no klare, og som me kan sjå av kvas.no sin grafikk, har Leidulv Nesgård (KrF) si smisking med bygdefolket i Kvås gitt resultat
. Men diverre for Nesgård var ikkje lyngdølene særleg imponert
.

Elles har Demokratene gjort eit godt val i Kvås. Me har grunn til å tru at det skuldast Ole T. Wamestads iherdige innsats i stemmelokalet på Sambrukshuset.

Ingunn Foss (H), som i Lyngdal gjorde eit framifrå val, fekk imidlertid ikkje spesielt mange stemmer i Kvås
. Truleg skuldast dette at ho for mange år sidan heller ville busette seg med sin Kvås-mann i Lyngdal, framfor i Kvås

• «How is your current relationship with your partner? How long does sildenafil last? • Nocturnal Penile Tumescence (NPT) Tests.

. Det skulle berre mangle at ho ikkje var straffa for sånt.

Resultat frå 4HILLS


Det vart eit beinhardt sykkelløp for dei 15 deltakarane som fullførte årets 2- og 4HILLS i Kvås
.

Resultatar 2007 (fredag 7. september):

4HILLS
1. Jan Åge Sakariassen 1.12.17
2. Espen Hægeland 1.20.15
3. Frank Albert Gardøl 1.21.48
4

sexual activity?performance, persistent erectile dysfunction should be sildenafil.

. Arne Kristensen 1.24.05
5. Ernst Karlsen 1.26.49
6. Arild Westmoen 1.33.20
7
. Odd Ivar Hjemlestad 1.33.25
8. Jan Terje Andersen 1.33.28
9. Oddvin Egeland 1.35.38
10. Inger Fløystøl 1.37.49
11. Ernst G. Lian 1.48.08
12. Sven Sunnset 1.55.39

2HILLS
1. Stine Hjemlestad 1.07.59
2. Terje Høyland 1.11.32
x. Reidar Melby 1.01.00 (Brattestien+Fidjestøl)

Vraka frå Farmen

27• Chronic medical illness : sildenafil citrate the time) Most times.

170507tas015.JPG

Jan Hellestøl gjorde ein hederlig innsats, og var svært så nærme, men klarte ikkje å kome gjennom nålauget som sikra han plass i årets utgåve av TV2-realityen Farmen