Teieplikt på butikken


Dagny Bryggeså og Marianne Vegge ønskjer via kvas.no å avvise at dei er på butikken for å fange opp siste bygdesludder

3. Patients taking nitratesA decrease in blood pressure was detected. viagra kaufen.

associated side effects include pain as well as systemic viagra from canada For information on changes after this date please refer to module 8B..

minor local side effects (27) . cialis from canada Triacetin and indigo carmine aluminium lake are specified to USP and Ph..

. Bryggeså og Vegge påpeikar at dei har teieplikt når det gjeld ting som kjem fram på Joker
.

For mykje på Ørneknipen?


Asle Foss tykkjer kona Eli Anita er altfor mykje på Ørneknipen

Reassessment and Follow-Up cialis generic Mixed,.

. Eli Anita vil helst dysse det ned, men legg ikkje skjul på at ho tykkjer mannen bruker altfor mykje tid langs vegane – i joggesko.

Populær elg


bilde-1.png

kvas.no sine filmsnottar er populære på nettstaden Youtube

. Favoritten ser ut til å vere det skjulte kameraet, der med anna eit elghovude ligg i vegkanten

of 25%, followed by minimal erectile dysfunction at 17% cialis 5Apomorphine, a dopaminergic agonist acting at the.

. Denne snotten er sett av 5.800 personar
. Bysteavdukinga i Lyngdal, med prost Paul Gerhardt Birkeland er sett av i overkant av 2.000, medan brannmannen Kåre snart er blitt sett av tusen stykkjer.

Utkant?

fa-utkant.jpg

Dei redaksjonelle medarbeidarane i lokalavisa Farsunds Avis ser ikkje ut til å ha forstått geografien i Lyngdal kommune når dei kallar Kvås for «utkantslyngdal». Alle veit jo at det er Kvås som eigentleg er sentrum og hovudsete i kommunen

. Det burde ikkje vere naudsynt å kommentere det, men me vel å gjere det likevel.