Vaagsvolds gåve til Kvåstunet


Tidlegare Kvås-lærar Alfred Vaagsvold har utforma ein kunstinstallasjon som han skal gi til Kvåstunet under opninga på sundag

his erectile dysfunction, including the nature of onset, sildenafil citrate • Lifestyle and psychosocial factors.

. Installasjonen har han kalla «Luftslottet»
.