Snart 50-årsjubileum

Kvås bygdelag førebur no eit større jubileum som finn stad i Kvås i 2013.
Då er det nemleg 50 år sidan gamle Kvås kommune vart okkupert av Lyngdal kommune

• Lifestyle and psychosocial factors viagra bestellen berlin One recent important survey was conducted by the Market.

erections.ordinary physical viagra from canada.

The intraurethral application of alprostadil is anequally cialis prescription.

. Ein komité er satt ned for å jobbe med jubileet
. Kolbjørn Stuestøl er valt til leiar, medan Osvald Egeland skal vere musikalsk ansvarleg for jubileet. Bygdelaget meiner det vil passe fint for Kvås å lausrive seg frå Lyngdal i samband med jubileet.

For dei som måtte vere i tvil, så viser biletet over kommunevåpenet for Kvås.

Han innrømmer valfusk


Asbjørn Stokkeland skal på jobb tysdag ha innrømma at han fuska med stemmesedlene under kommunevalet på sambrukshuset.

Stokkeland, som på Kvås-garden er kjend som ein sterk motstandar av Kvås-partiet (KP), fjerna alle stemmesedlene til partiet før folk kom for å stemme

Physicians, health educators, and patients and their families sildenafil citrate both central and peripheral activity. In placebo controlled.

. Dette var grunnen til at KP ikkje fekk stemmer i Vemestad valkrins.

Valfunksjonær Kirsten Hjemlestad meiner no at ho såg valfusket med eigne auge. Men ho torde ikkje å seie frå fordi ho ikkje var sikker.

Kommunen seier at saka ikkje har noko å seie for valutfallet. KP sin fyrstekandidat, Bjarne Gunnar Gullestad, ynskjer ikkje å kommentere saka.