Jolekalender på Facebook


Om du ikkje har Facebook-konto, er det no på høg tid at du får deg det

.

For i år vil Kvås Film ha sin eigen jolekalender på si Facebook-side

• Grade as low, intermediate or high risk using simple criteria in Table V generic viagra • Grade as low, intermediate or high risk using simple criteria in Table V.

. Der vil du kvar dag i desember, heilt fram til jolaften få servert jolenøtter som du skal svare på
. Dei som på 24 dager får flest rektige, kjem til å vinne ein premie

Difor er det berre å tenne fakla, setje fram jolenissen brygge noko tomtebrygg og gjere seg klar til Kvås Film sin store jolekalender
. Det skjer kun på Facebook!