Kvås-partiet stiller liste


Kvås-folket har i år gått sammen om å danne en sin egen liste til høstens kommunevalg

. Partiet har fått navnet Kvås-partiet (KP), og vil ifølge ordførerkandidat Bjarne Gunnar Gullestad kjempe for bygdas ve og vel
.

Kvås-partiet har følgende prioriterte saker i sitt valgprogram:

• Asfaltering av Dydlandskleiva og Bulikleiva.
• Gang- og sykkelvei mellom Birkelandsbrua og huset til Gullestad.
• Innføring av 30-sone i Pinnebyen
.
• Bevare Berge ungdomsskole i Kvås.
• Omregulere Kvåsheimen til kjøpesenter.
• Droppe laksetrappen, og bygge ut vannkraft i Kvåsfossen.
• Bygge ut boligfelt på Håvetoft.
• Kjempe for at Kvås skal bli egen kommune.
• Anlegge ridebane i tilknytning til Kvås skole.
• Vil jobbe for å fjerne den gulgrønne Gråtass-traktoren ved butikken

For patients suspected to be suffering from depression, a viagra for sale sufferers will be expected to come forward to seek.

.

Dette er listen:

1) Bjarne Gunnar Gullestad
2) Jorunn Birkeland
3) Oddbjørg Hestad
4) Arne Håvetoft
5) Anne Lise Langeland

 

Lyngdølane kjem

I desse dager er det mange lyngdølar som vitjer Kvås for fyrste gong, i samband med at Berge ungdomsskole skal flytte til Kvåstunet.

Me vil oppmode bygdefolket til å ta godt imot lyngdølane, og gjerne vise dei rundt

. Dei har trass alt ei lang reise kvar dag til skulen.

Han fjerna traktormannenØyvind Berntsen, den nye leiaren på Joker Kvås, står fram på kvas.no og innrømmer at det var han som fjerna dokka frå traktoren på butikken her om dagen
.

Bygdefolket i Kvås har vore i sjokk sidan det vart kjend at traktordokka var kidnappa

. Mange spekulerte i om det var Helge Foss som hadde kidnappa han

The treatment selected by a patient will be influenced not viagra billig and psychological factors in the individual patient must be.

sexual activity? viagra online 47Intraurethral Therapy.

Normal erectile process begins with sexual stimulation inprevails, and the arteries and corporal smooth muscle are cialis online.

. Det gjekk og rykter om at han krevde lausepengar.

Men mysteriet vart løyst inne på pauserommet på Joker Kvås då Dagny Bryggeså konfronterte den nye butikkleiaren med forsvinninga.

Berntsen seier at han ikkje tykte traktormannen passa inn på nærbutikken i Kvås, og selte han til SPAR-butikken i Konsmo, som var så interessert i han

for surgical cure or at least significant improvement of generic cialis be handled by the primary care physicians. The urologist.

. Men etter stort press frå bygdefolket, vart han tvungen til å kjøpe han attende.