Sjå «Slagkraftig i 50 år» på kino

Bilde 329. desember kan du sjå «Slagkraftig i 50 år» på Lyngdal kino. Billettsalet er allereie i gong. Du kan kjøpe billett HER.

1. januar 1963 vart Kvås, Lyngdal og Austad slått saman til éin kommune. Kvås kommune hadde akkurat då bygd skule og kvileheim, og opparbeidd seg ei stor gjeld. Gjelda tok dei med seg til storkommunen. Kva tenkjer bygdefolket i Kvås om samanslåinga? Korleis vart ho markert? Og kva no – 50 år etter? Bør Kvås bli eigen kommune att?

Gjennom samtalar med folk som opplevde samanslåinga har Kvås Film freista å dann seg eit bilete av desse tinga. Me har òg tala med ein objektiv historikar som ser ting utanfrå. Og i dokumentaren «Slagkraftig i 50 år» har Kvås til og med sin eigen ordførar. Han trur i hvert fall han er det.

«Slagkraftig i 50 år» er eit verdifullt lokalhistorisk og humoristisk film du ikkje bør gå glipp av om du er frå – eller har tilknytting til Kvås.

Me har og laga DVD/Blu-ray av filmen. Den kan du kjøpe på Joker Kvås.

No kan du kjøpe kommunekrus

KvaskommKrus_red

UTSELD!

Me har no lagt ut kommunekrusa som me selte på filmkvelden på Åstun for sal på Joker Kvås. Dei koster 150 kroner per stk. Begrensa antall, og fyrstemann til mølla.

Elles kan me opplyse om at me kjem til å gje ut DVD/Blue-ray av filmen «Slagkraftig i 50 år». Førebels veit me ikkje kva tid me har han klar, men det vil bli i god tid før jol.

Ekstra framsyning 9. november

Plakat Slagkraftig i 50 år FERDIGBillettsalet gjekk verkeleg unna for filmkvelden 9. november. Framsyninga klokka 19 er utseld, men me har no opna sal av billetter til ei ekstra framsyning klokka 17 på Åstun same dag. Det er lagt inn billetter for sal på Joker Kvås. Har du ikkje høve til å gå der, kan du tinge ved å sende e-post til post@kvas.no.

 

Sjå heile folkefesten her

17mai2013

Klovneri, gamlingar, daude kyr, nonner og mykje sto på programmet då det vart arrangert folkefest på Kvåstunet i Kvås 17. mai.

Det var 370 som var til stades for å få med seg festen. Over 700 i inn- og utland var innom og såg festen laiv på nettet.

Her kan du sjå festen i si heilheit:

Jolenøttkalender


Hvis du ikkje er på Facebook, går du ei stussleg førjolstid i møte. For det er på Kvås Film sin Facebook-profil det skjer. Der har me nemleg vår eigen jolenøttkalender, med kvåsrelaterte spørsmål frå 1. til 24. desember. Difor; kom deg på Facebook – og bli med!

Festen «live»!

Er du blant dei få som ikkje har høve til å kome på folkefesten i Kvås i morgon?
Synd for deg.

Men, me har ei god nyhende til deg. Frå klokka 18.30 kan du sjå levande bilete frå festsalen på Kvåstunet! Kvås Film vil nemleg sørge for at du for fyrste gong i historia skal kunne få den årlige festen «live» – uansett kvar du er i verda. På kvas.no får du difor sjå alt som skjer, unnateke matpausen klokka 20. Fleire kamera vil vere i sving for å

Fylgj altså med, frå klokka 18.30. Festen byrjar klokka 19.00.!

Her kan du sjå festen live.

 

 

Gjensyn med prosten

10. mai 2004 vitja prinsesse Astri fru Ferner Lyngdal og den pensjonerte prosten Paul Gerhardt Birkeland frå Kvås.

Dette fekk sjølvsagt Kvås Film med seg på film. Filmen har vore på Youtube i fleire år, og har over 6.300 visninger. Me har nå lagt ut ein ny versjon, med betre teknisk kvalitet.

Sjå dei unike bileta og høyr Asle Foss imitere prosten på mesterleg vis.

Du kan sjå fleire av Kvås Film sine snotter på Youtube.