Det nærmar seg

17mai.png
Me avslørar kven som var det fyrste sambuarparet i Kvås

. Du vil få sjå og høyre om ein sauebonde frå Kvås som har fått eit bedritent problem. Ein mann frå Rudjord benektar ryktene han er utsett for, og me ser ikkje bort ifrå at det blir tale om nedleggjinga av Kvås vidaregåande skule
.

Det er snart syttande mai – Noregs nasjonaldag. Det betyr samstundes at det er folkefest i Kvås
. Og det er der du får vite ALT.

Legg att eit svar