Skund deg hvis du skal ha DVD

n565125621_2273324_4239.jpg

Var du ein av dei få som gjekk glipp av Sela si jubileumsframsyning «Kvås på plakaten» i byrjinga av november? Eller er du ein av dei som av ein eller annan grunn har lyst til å sjå ho om att?

No har du sjansen – på Kvås Film sin nye dobbel-DVD. Men du må skunde deg. For snart stenger me av moglegheiten til å bestille.

På den same DVD-en vil du kunne få sjå Kvås Film sin versjon av Dagsrevyen, som vart vist på 17. mai-festen i fjor.

For at DVD-avdelinga i Kvås Film skal få seg ein oversikt over kor mykje mannskap som må hentas inn under produksjonen, hadde det vore fint om du, hvis du ynskjer DVD – sender di bestilling på e-post til dvd@kvas.no.

Før du sender di bestilling vil me åtvare om at kvaliteten på opptaka av «Kvås på plakaten» av ulike årsaker er av noko varierande kvalitet.

Prisen er kr. 200,- per DVD.

Ny prisantydning

abc-ny.jpg

NLM slit med å få seld skulelokala i Kvås. Difor er no prisantydninga justert ned frå den opprinnelege antydninga på ni millionar kroner. Det får me vite på ABCenter sine sider på internett.

Skaut ikkje

n604240109_2305703_6769.jpg
Eli Grete Nøkland og Wenche Nøkland Espeland påpeiker at det ikkje var dei som sprengde postkassa til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) på Kvås. Førebels er det ingen som har teke på seg ansvaret for eksplosjonen som fann stad for få dagar sidan.