Dårleg reinhald

zzlo.jpg
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er ikkje nøgd med sluttreinhaldet på kjøkkenet ved Kvås vidaregåande skule. Sambandet ber no Liv Jorunn Hestad, Oddbjørg Hestad og Jorunn Brådland kome attende og vaske på nytt. Dei må også ta med seg Zalo-flaska på benken.

Som de ser på biletet, henta frå salsoppgåva til ABCenter, kan me forstå NLM i reinhaldsaka.

Skule kan bli naturistleir

naturist.jpg

«Naturistleir kan bli asylmottak» kan me lese på internettet. Og sidan asylsøkjarane no ser ut til å hamne i naturistleiren på Isefjær i Aust-Agder i staden for i Kvås, tyder ting på at naturistane kjem til dei tomme lokala til Kvås vidaregåande skule. Dei må jo óg ha en plass å vere. Naboane Bente og Kenneth Hjemlestad er nøgd.