Skule kan bli naturistleir

naturist.jpg

«Naturistleir kan bli asylmottak» kan me lese på internettet
. Og sidan asylsøkjarane no ser ut til å hamne i naturistleiren på Isefjær i Aust-Agder i staden for i Kvås, tyder ting på at naturistane kjem til dei tomme lokala til Kvås vidaregåande skule
. Dei må jo óg ha en plass å vere
. Naboane Bente og Kenneth Hjemlestad er nøgd.

One thought on “Skule kan bli naturistleir

Legg att eit svar