Ny snøscootar

I dag kan me avsløre at Melvin Bryggeså har kjøpt seg ny snøscootar.

Me har jobba nokså grundig for å få bekrefta dette. Difor har det gått nesten to månader sidan me sist oppdaterte kvas.no.

Diverre har me førebels ikkje fått klårheit i kva snøscootaren skal nyttast til. Dette vil me kome attende til straks me veit meir.