Slottet i Kvås

Det kongelege hoff har peika ut Kvåstunet sitt bygg, Austheim til sin årlege bygningspris.

Hoffet meiner Austheim, som no er blitt belyst på ein respektabel måte framstår som eit praktbygg. Ikkje ulikt Slottet i Oslo.

Kvåstunet sin direktør Terje Svindland er nøgd med nominasjonen og innrømmer at han hadde hoffet sin bygningspris i tankane då Austheim blei malt og belyst.

Saknar skattelister

bf

Børge Foss, som just har klyppa seg, meiner det er ein uting at ikkje Kvås Film gjer skattelistene tilgjengelege på kvas.no.

Foss kjem i løpet av neste veke til å henge opp ei eiga skatteliste på butikken over dei som sit i kyrkjelydsrådet.

Torgeir Gundersen tykkjer Kvås Film skulle ha laga ei ti-på-topp-skatteliste over dei som bur på heiene og ei tilsvarande liste over dei som bur i dalen.

Katolsk menighet i Kvås?

Pater Kjell Arild Pollestad i den katolske kyrkja har merka seg suksessen til Ann Kristin Eikelands nye katolske Kvås-kor.

No ynskjer Pollestad å etablere ein eigen katolsk menighet i bygda. Det er venta at han vil ha ein stand utanfor kyrkja etter Eikelands releasekonsert neste fredag.

Pateren meiner likevel at koret må vere litt mindre frisinna enn det var på Sparebank1 sin humorfest om det skal høyre inn under den katolske kyrkja.