Tykte han hoista for mykje

Kolbjørn Stuestøl tykte 17. mai-komitéleiar Tor Harald Staddeland hoista for mykje. Staddeland meiner Stuestøl ikkje har grunn til å syte, og seier at han gjerne kan tenkje seg å vere komitéleiar også neste år.

Vakthald på Joker

Dagny Bryggeså og Marianne Vegge vil frå no av sitje nattevakt på Joker Kvås – slik at det ikkje blir fleire innbrot.

Dei to skal sitje vakt ved kvar si inngong, og er utstyrt med kvar sin planke som dei skal stoppe tjuvane med om dei prøver seg.