Slagord for Kvås

kommunevapen

Me veit jo at dersom Kvås hadde vore eigen kommune, hadde kommunevapenet vore to basarårer i sylv, på grøn bunn. Men kva hadde slagordet vore?

Kvås Film ønskjer å invitere folk til å kome med slagord for Kvås! Gjer det ved å leggje inn ein kommentar på denne meldinga.
Nokre har allereie byrja å kome med framlegg. Else Mary Stuestøl har til dømes dette slagordet: «Komper, Kålrabi, Kvås». Ingebjørg Kamstrup meiner slagordet for Kvås bør vere: «Vakre, vene Kvås», mens Torbjørn Ougland har dette framlegget: «Kvås, basarens heimland».