Paul Gerhardt Birkeland (1918-2008)

Prost og kongeven Paul Gerhardt Birkeland er gått bort, 89 år gamal. Sjølv om han var konservativ på sitt vis, var han ein mann med humor. Prosten hadde glimt i auga. Og gjentekne gonger stilte han opp for Kvås Film. Me vil med denne filmsnotten ljose fred over Paul Gerhardt Birkeland sitt minne. Klikk HER om du ynskjer å sjå snotten.

Meiner han tener meir

131206tas205.jpg
Torbjørn Ougland ynskjer å presisere at han tener om lag 110.000 kroner meir enn det som står i skattelistene.

Anne Stokkeland let seg óg engasjere av skattelistene. Ho meiner kvas.no bør publisere Kvås-listene.

Kvås Film tek avstand frå skattelistene, fordi me ikkje vil henge ut folk.