NLM-økonomar helsar

regnskap-art.jpg
kvas.no har fått ei helsing frå økonomifolka i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Dei har sendt oss dette fine biletet, og ber om at det blir publisert til kvas.no.

Dei ynskjer å vise at dei trass i at dei ikkje fant det rekningssvarande å drive Kvås vidaregåande skule vidare, er menneske av kjøt og blod.

Av hensyn til deira eigen sikkerheit har med sladda delar av anleta deira.