Dei likar det ikkje

avinor_logo_350px_tcm181-34575.gif
Avinor, tidlegare Luftfartstilsynet, likar ikkje alle ljosa på Morsfjellet og meiner dei er ei stor fare for flysikkerheita. Minst to gonger den siste veka skal småfly ha gått ned i høgde fordi dei trudde ljosa på fjellet var lufthamna på Kjevik. Avinor har ingen kommentarar til den fattigslege ljossettinga på Ørneknipen.

God jol!

kvas.no vil ønskje våre lesarar ei rektig god jolehøgtid. Ei spesiell helsing vil me sende til alle dei som har vore med og bidratt, anten på nett eller på film det siste året. Og så vil me òg helse og ønskje brørne Reme ei god jol!

Vonbroten

kjellaug1.jpg

Kjellaug Gabrielsen er vonbroten over at det ikkje var ho som vart intervjua av NRK Sørlandet, som hadde TV-innslag om nedlegginga av Kvås vidaregåande skule. Gabrielsen, som jobber på skulen, skriv i ein e-post til kvas.no at ho tykkjer Asle Foss, som vart intervjua, stikk seg for mykje fram. Foss ynskjer ikkje å kommentere kritikken.

bilde-1.png

Joleførebuingar

Staben i kvas.no er som så mange andre for tida oppteken med førebuingar til jol. Difor er det blitt så som så med oppdatering av nettstaden i det siste. Me håpar å kome sterkare attende etter nyttår. I mellomtida vil me ønskje alle ei god førjolstid!