Snart 17. mai

Dette er ikkje noko skjemt, men 17. maikomiteen i Kvås har allereie hatt sitt fyrste møte for å planleggje feiringa av nasjonaldagen i bygda i 2008. Olav Vegge er blant skeptikarane som tykkjer dette er i tidlegaste laget.

Vil fjerne jakke

081007tas0011.JPG
Vegvesenet likar ikkje at jakkene deira heng på Ørneknipen (biletet) og Morsfjellet. Difor skal vesenet fjerne dei, straks dei er ferdig med å settje opp alle brøytestikkene langs vegane. Problemet er berre at dei ikkje veit korleis dei skal ta seg fram til fjelltoppane.

På eller i?

bilde-1.png

kvas.no har påpeika det før – og me ser at det er naudsynt å gjere det att!

Kvås videregående skole skriv på sin nettstad at dei har arrangert gitarkurs i møtesalen «på» Kvås. Me spør då kvar «på» Kvås møtesalen er. Er det i den gamle landhandelen, på Øyna camping eller er det kyrkja som omtalast som møtesal?

Så vidt kvas.no kan sjå, finnast det ikkje nokon andre møtesaler «på» Kvås.

Me vil, som bygdelaget stadig oppforder oss til, igjen påpeike at Kvås videregående skole ligg Moi i Kvås

Jolemarknad på Joker

kvas.no er av Kvås Daglegvare blitt beden om å kunngjere at det fredag 30. november blir jolemarknad frå klokka 18 til 20. Lydige som me er, så legg me herved ut kunngjeringa. Etter det me har høyrd, så skal jolegrana tennast denne kvelden, og om folk er ekstra flinke til å handle på Joker fram mot marknaden, har også jolenissen lova å kome innom ein tur.