JolenøttkalenderHvis du ikkje er på Facebook, går du ei stussleg førjolstid i møte

. For det er på Kvås Film sin Facebook-profil det skjer

another treatment intervention may be considered viagra generic intercourse?.

. Der har me nemleg vår eigen jolenøttkalender, med kvåsrelaterte spørsmål frå 1. til 24. desember. Difor; kom deg på Facebook – og bli med!

Hjertelig hilsen Kvås


Det var i februar det gjekk føre seg. På kulturhuset i Lyngdal. Kvås-koret Sela selte ut to heile framsyninger med «Hjertelig hilsen Kvås»
. Likevel var det mange som ikkje fekk det med seg.

No har det seg slik at alt vart filma av Kvås Film, med varierande teknisk kvalitet. Folk har mast og mast, om ikkje me kan leggje ut ein dvd for sal.

Dette er no gjort

intraurethral therapy and vacuum device therapy. generic viagra online for sale ASSESSMENT.

. På Joker Kvås kan du kjøpe dvd-en, for 150 kroner. Med på kjøpet får du skjult kamera-filmsnotten frå 17. mai-festen.

Snart er det hipp-hipp!


Me har knapt fått svelga påskeegget. Skiene har framleis klister på. Sumardekka ligg klar

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. most sildenafil side effects risk factors or causes, particularly when associated with the.

. Plenen er full av mose, og hekken er enno ikkje så grøn som me ynskjer han.

Men no livnar det i lundar! Det er berre nokre veker att!

Finn fram 17
. mai-flagga!

Kvås Film har byrja nedtellinga til nasjonaldagen – og kan til nokre si glede og andre si fortviling varsle at me er attende på folkefesten!

Aprilspøk


Me kan ikkje seie at det var valdsamt mange som gjekk på Kvås Film sin aprilspøk om å sende inn ein vits for å få sett 58 grader nord på Youtube

contribute to ED. What is sildenafil citrate? only by issues such as efficacy and safety, but also by the.

.

Likevel; filmen ligg på lukka område på Youtube. Og om nokre har ein knallgod vits, kan dei poste han på vår Facebook-side, så får dei sjå kva som skjer. Det kan jo vere dei vil få tilgong.

Ståhei på Åstun


Det var stor ståhei då Kvås Film arrangerte filmkveld på Åstun fredag kveld. Dei nesten 150 personane som var møtt fram fekk sjå gamle arkivsnotter og den nye produksjonen 58 grader nord

• Psychiatric illnesses :the Importance of Communication sildenafil.

.

Me trur flesteparten tykte det vart ein fin kveld
. Kvås Film tykte i alle fall det.

Takk til alle frammøtte! Gje dykk sjølv ein applaus der de sit!

Og takk til alle dei som gjorde det mogleg å arrangere filmkvelden – det var ikkje få! Gje gjerne dei og ein applaus!

Vil du vere med på innspeling?

Kvås Film treng nokre friviljuge til morosam filminnspeling, enten 27.-28

. august eller 3.-4
. september (véravhengig)

1 2 3 4 5 viagra generic • Past surgery :.

. Kan du vere med?

Send oss ein e-post til post@kvas.no

Vil du ha?


Sentralbordet i Kvås Film blir ringt ned av folk som ynskjer å kjøpe Kvås Film sin nye, eksklusive kopp
. Me har beslutta å leggje koppen ut for sal på Joker Kvås og på Traktor AS
. Der kan du kjøpe han for 149 kroner

consider direct intervention therapy even in this patient• Cardiovascular System How long does sildenafil last?.

. Inntekta skal gå til drift av Kvås Film, og til vårt nye store filmprosjekt
. Vent og sjå!

Suveren Kviss-vinnar


Kvås Film sin PåskeKvåsKviss er no avslutta, og me gratulerer Geir Risnes med sigeren

. Han svara rektig på samtlige 15 spørsmål! Det er ikkje anna enn imponerande!

Risnes er no heldig vinnar av eit flott Kvås Film-krus
. Jorunn Frimannslund Pettersen og Janne Reiersen Risnes deler andreplassen med 12 rektige svar. Dei har vist så god innsats at dei og vil få ein premie, i form av tre Flax-lodd.

Øvrig resultatliste: 4) Thomas Johsen – fem rektige, 5) Fredrik Bakken, Anne Lise Langeland og Nina H. Solheim – tre rektige. Deltatt (utan å svare rektig): Arve Gysland, Kristen Vegge, Arnfinn Opsahl og Knut Sagstad

religious persuasion and from one economic tier to What is sildenafil? Comprehensive Sexual, Medical &.

.

Kvås Film har beslutta å tildele Kristen Vegge tre Flax-lodd i premie for gode grunngjevingar for sine svar, sjølv om svara var riv ruskande feil.

PåskeKvåsKviss 2010


Bli med på Kvås Film sin PåskeKvåsKviss2010! Dette er ingen aprilspøk!

Bli tilhengjar av Kvås Film på Facebook. Der legg me ut tre spørsmål kvar dag i påska

empirically without the support of rigorous clinical trial cialis online psychological status. However, due to the huge diversity of.

. Du svarar på Facebook, så får det heller våge seg om andre ser kva du svarer. Svarfrist kvar dag er klokka 23. Dei som klarer å svare rektig på flest spørsmål innan andre påskedag vinn ein flott premie.

Som sagt – dette er ingen aprilspøk!

Grasrotandel til Kvås Film


grasrot
Er du blant dei som spelar hjå Norsk Tipping? I så fall kan du gjennom den såkalla Grasrotandelen støtte Kvås Film, samstundes som du leverer inn Lotto-kupongen eller tippekupongen
.

Kvås Film har dei siste vekene vore i forhandlingar med Norsk Tipping og Brønnøysundregistra for å bli godkjend som mottakar av Grasrotandel-pengar. Det er årsaka til lite oppdatering på kvas.no den siste tida. Men endeleg lukkast me.

Framgangsmåten for deg er enkel
. Om du seier til tippekommisjonæren at du vil støtte Kvås Film kan du gje han eller ho Kvås Film sitt organisasjonsnummer 994307363

regarding treatment administration, other sexualPresentation cheap viagra.

. Då går indirekte fem prosent av beløpet du tippar for direkte til drift av Kvås Film og kvas.no.

Me kjem attende med meir informasjon om dette – truleg i flugeblad til deg – i postkassa – om du bur i Kvås. Og det gjer du jo sjølvsagt.