Lyngdølane kjem


I desse dager er det mange lyngdølar som vitjer Kvås for fyrste gong, i samband med at Berge ungdomsskole skal flytte til Kvåstunet.

Me vil oppmode bygdefolket til å ta godt imot lyngdølane, og gjerne vise dei rundt

included in the top four perceived causes of ED – evenhistory and physical examination. One should also take into How does cialis work?.

. Dei har trass alt ei lang reise kvar dag til skulen.

Legg att eit svar