Snart er det hipp-hipp!

Me har knapt fått svelga påskeegget. Skiene har framleis klister på. Sumardekka ligg klar. Plenen er full av mose, og hekken er enno ikkje så grøn som me ynskjer han.

Men no livnar det i lundar! Det er berre nokre veker att!

Finn fram 17. mai-flagga!

Kvås Film har byrja nedtellinga til nasjonaldagen – og kan til nokre si glede og andre si fortviling varsle at me er attende på folkefesten!

Legg att eit svar