Snart er det hipp-hipp!


Me har knapt fått svelga påskeegget. Skiene har framleis klister på. Sumardekka ligg klar

2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. most sildenafil side effects risk factors or causes, particularly when associated with the.

. Plenen er full av mose, og hekken er enno ikkje så grøn som me ynskjer han.

Men no livnar det i lundar! Det er berre nokre veker att!

Finn fram 17
. mai-flagga!

Kvås Film har byrja nedtellinga til nasjonaldagen – og kan til nokre si glede og andre si fortviling varsle at me er attende på folkefesten!

Legg att eit svar