Slottet i Kvås

Det kongelege hoff har peika ut Kvåstunet sitt bygg, Austheim til sin årlege bygningspris.

Hoffet meiner Austheim, som no er blitt belyst på ein respektabel måte framstår som eit praktbygg. Ikkje ulikt Slottet i Oslo.

Kvåstunet sin direktør Terje Svindland er nøgd med nominasjonen og innrømmer at han hadde hoffet sin bygningspris i tankane då Austheim blei malt og belyst.

Ein tanke om “Slottet i Kvås

Legg att eit svar