Rundballer erstatter 60-sone?

121209tas901b

Vegvesenet vil truleg ikkje setje opp 60-skilt frå Vemestad til Foss likevel. Dei meiner snømannen på Foss har ført til at folk køyrer så sakte at det ikkje er naudsynt.

Sverre Foss og Magne Vegge har sagt seg viljug til å setje opp snømenn laga av rundballer langs riksvegen. Jarl Røyseland er skeptisk.

Astrid Gullestad vil saman med Ånund Egeland truleg óg kjøpe inn rundballer og setje opp ein snømann på Birkeland.

Legg att eit svar