Paul Gerhardt Birkeland (1918-2008)

Prost og kongeven Paul Gerhardt Birkeland er gått bort, 89 år gamal. Sjølv om han var konservativ på sitt vis, var han ein mann med humor. Prosten hadde glimt i auga. Og gjentekne gonger stilte han opp for Kvås Film. Me vil med denne filmsnotten ljose fred over Paul Gerhardt Birkeland sitt minne. Klikk HER om du ynskjer å sjå snotten.

Legg att eit svar