Bjørneknipen?

uten-navn-1-kopi.jpg
Per Grimsby meiner Ørneknipen bør døypast om til Bjørneknipen. Han er nemleg sikker på at han såg bjørnespor på vegen til knipen, og tykkjer eit namnebytte hadde vore framifrå.

Legg att eit svar