kvas.no legg ned

Kvås Film og kvas.no legg ned si verksamheit. Årsaka er mangel på motivasjon hos dei tilsette. Dersom nokon er interessert i å overta ber me at de snarast tek kontakt med konsernleiinga til post@kvas.no. Hvis ikkje rekner me med å avvikle nettstaden i løpet av dei fyrste dagene.

2 tankar om “kvas.no legg ned

  1. EG VAR NÆR VED Å GÅ PÅ LIMPINNEN, MEN I SEINSTE LITEN HUGSA EG AT DET VAR EIN MERKELG
    DAG Å KUNNGJERA NOKO SLIKT PÅ……

    KVAR DAG ER DET JO LIKE SPANANDE Å SJÅ PÅ SIA
    DYKKAR OM DET ER NOKO NYTT I BYGDA.

    STÅ PÅ!!!!!!!!!!!!!!

Legg att eit svar