Nabo vil ha vekk joleljos

jokar.jpg
Asbjørn Olsen føler seg sjenert av joleljosa som framleis pryder Joker Kvås-bygget. Han vil gå til kommunen for å få dei fjerna. Butikkleiinga seier at ein må hugse på at det berre er litt over ti måneder til jol, og at ljosa truleg kjem til å henge til desember.

Legg att eit svar