– Det va æg

radr.jpg
Astrid Dagrun Gullestad seier at det var ho, og ikkje Jorunn Fosse som vart stoppa ved politiet sin laserkontroll ved bedehuset onsdag. Gullestad opplysar at ho ikkje vart teken i å køyre for fort, men at ho berre skulle inn på bedehuset og låne ei gardintrapp.

Legg att eit svar