Vår variant av Kvås-songen

Me fekk med oss skuleborn og bygdefolk til å lese opp strofer frå Kvås-songen. Så sette me det saman. Her er filmen:

 

Det er ikkje høve til å kommentera dette innlegget.