Kvås-kytaren

leines2.jpg

KrF sin ordførarkandidat Leidulv Nesgård kjem med valdsam kyt av Kvås-bygda i eit lesarinnlegg i Farsunds Avis 7. august. I innlegget reklamerer han òg for kvas.no, noko me sjølvsagt er takksam for. Ordførarkandidaten slår samstundes fast at Kvås er ein viktig del av Lyngdal. Det er å snu saka noko på hovudet. Sanninga er vel heller at Lyngdal er ein viktig del av Kvås.

Legg att eit svar