Biskop-ja til kyrkjetaun


Biskop Olav Skjevesland sa etter sundagens jubileumsgudsteneste at han er positiv til Oddvin Egeland sine planer om å byggje om garagen sin like ved kyrkja til kyrkjetaun. Men diskotek kjem ikkje på tale.

Det er ikkje høve til å kommentera dette innlegget.