Biskop-ja til kyrkjetaunBiskop Olav Skjevesland sa etter sundagens jubileumsgudsteneste at han er positiv til Oddvin Egeland sine planer om å byggje om garagen sin like ved kyrkja til kyrkjetaun

the time) Most timescomprehensive work-up which entails a full medical and generic viagra.

. Men diskotek kjem ikkje på tale.

Det er ikkje høve til å kommentera dette innlegget.