Dopingskandale

010707triatlon34jpg2.JPG

Svein Kjørvik, som på Undeland triatlon representerte antidopingbyrået WADA, nekter å oppgi kven som vart teken i doping under styrkeprøva. Han vil vente til resultata frå b-prøva er klar. kvas.no har imidlertid høyrd at den aktuelle utøvaren er Arne Kristensen. Kristensen vil ikkje kommentere påstandane.

Det er ikkje høve til å kommentera dette innlegget.