Sett dei opp att!

Til deg som har fjerna skilta på Tingmoen: Sjå å få satt dei opp att! Området ned mot elva er privat område! Har du ikkje forstått det?

Legg att eit svar