Suveren Kviss-vinnar

Kvås Film sin PåskeKvåsKviss er no avslutta, og me gratulerer Geir Risnes med sigeren. Han svara rektig på samtlige 15 spørsmål! Det er ikkje anna enn imponerande!

Risnes er no heldig vinnar av eit flott Kvås Film-krus. Jorunn Frimannslund Pettersen og Janne Reiersen Risnes deler andreplassen med 12 rektige svar. Dei har vist så god innsats at dei og vil få ein premie, i form av tre Flax-lodd.

Øvrig resultatliste: 4) Thomas Johsen – fem rektige, 5) Fredrik Bakken, Anne Lise Langeland og Nina H. Solheim – tre rektige. Deltatt (utan å svare rektig): Arve Gysland, Kristen Vegge, Arnfinn Opsahl og Knut Sagstad.

Kvås Film har beslutta å tildele Kristen Vegge tre Flax-lodd i premie for gode grunngjevingar for sine svar, sjølv om svara var riv ruskande feil.

Legg att eit svar