Skaut ikkje

n604240109_2305703_6769.jpg
Eli Grete Nøkland og Wenche Nøkland Espeland påpeiker at det ikkje var dei som sprengde postkassa til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) på Kvås. Førebels er det ingen som har teke på seg ansvaret for eksplosjonen som fann stad for få dagar sidan.

Legg att eit svar