Bråkete is

show_picture_bv.jpeg
Arne Hellås meiner Isbilen speler for høg musikk når han er på si ferd gjennom Kvås. Hellås kunne og tenkt seg ein annan melodi.

Legg att eit svar