Mottak på Kvåsheimen?

20080519_608645_7.jpg

Fungerande Lyngdal-ordførar, og på 17. mai sjølvutnemnd Kvås-ven Sigmund Abusland (Frp) tykkjer at når det fyrst skal etablerast asylmottak i Kvås, kan like godt kommunen tilby den fråflytta Kvåsheimen som lokal for mottak.

Abusland trur at det fort kan vere plass til ytterlegare 50 asylsøkjarar der. Han meiner dette kan vere god utnytting av tomme hus i Kvås.

Naboane i Pinnebyen seier at det er det same for dei. Dei har gitt opp.

Legg att eit svar