Rudjord-ja til mottak

På Rudjord er det no positiv stemning for asylmottak med 150 plassar i Kvås. Både Olav Vegge, Lene Rosfjord og Odd Terje Vatnedal meiner eit slikt mottak kan vere det Kvås treng akkurat no. Men dei vil ikkje seie det til nokon.

Legg att eit svar